MAPÚA SENIOR HIGH SCHOOL – SAMAHAN NG FILIPINO (MAPÚASHS – SAMAHAN NG FILIPINO)

Bisyon

“Unibersidad ng Mapúa bilang tagapagpatuloy sa dangal at kaunlaran ng Wikang Filipino.”

Misyon

Maitaguyod ang pagpapaunlad at paggamit ng Filipino sa pamamagitan ng mga makabuluhang aktibidad na makapagbibigay oportunidad sa bawat mag-aaral upang maipamalas ang mga natatanging talento. Talentong liliinangin at pagyayamanin bilang manipestasyon sa adhikain ng samahan.

Mandato

“Wikang Filipino, Wikang Mapagbago” ang isa sa mga dahilan sa pagkakatatag sa Samahan ng Filipino sa Unibersidad ng Mapúa. Ang samahan ay naglalayong maipagpatuloy ang kadakilaang taglay ng ipinamanang wika, ang wikang Filipino, sa pamamagitan ng pagpapalawig nito gamit ang mga talento sa literatura. Naniniwala ang samahan na ang mga salita ay isang sandata na dapat ay nililinang kung kaya’t gamit ang mga pantas-aral, gawain at workshops, lilinangin ang mga talento sa pagbigkas at pagsulat.

Kalupunan ng mga Opisyales at Gurong-Tagapatnubay

Draculan, Krisanta Ana E. - Pangulo
Cardenas, Angelika Julliane Chrystle C. - COO Rep
Gonzales, Gabrielle Francine D. - Panlabas na Pangalawang Pangulo
Rosana, Emmanuel Anthony B. - Pangloob na Pangalawang Pangulo
Sabiniano, Jose Albert A. - Kalihim
Antenor, Jean Louise C. - Ingat-Yaman
Quilban, Gabriel Dominador E. - Tagapangasiwa
Protacio, Kyleen Marie C. - Tagapamahala ng Proyekto
Landicho, Germaine T. - Makati Rep
Singson, Gregorio III - Opisyal na Pampublikong Ugnayan G12
Suba, Jennel Ira A. - Opisyal na Pampublikong Ugnayan G11

Makipag-ugnay

Email Address: mapuashsfilipinoclub@yahoo.com
Facebook Page: www.facebook.com/mapuashsfilipinoclub
Twitter Page: www.twitter.com/MapuaShsFilClubcloseClose